Sekcja Mechaniki Płynów Komitet Mechaniki

sample image

sample image

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak Politechnika Częstochowska

Honorowy Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak Politechnika Śląska

Członkowie

prof. dr hab. inż. Janusz Badur Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab. inż. Witold Elsner Politechnika Częstochowska
dr hab. inż. Anna Kucaba-Piętal Politechnika Rzeszowska
prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski Instytut Maszyn Przepływowych PAN
prof. dr hab inż. Andrzej Styczek Politechnika Warszawska

Sekretarz

dr inż. Tomasz Wacławczyk Politechnika Warszawska

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Mechaniki, pozostałe osoby deklarujące chęć działania w ramach Sekcji otrzymują status Członka Stowarzyszonego Sekcji Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. Aktualną (oraz poprzednią) listę Członków i Członków Stowarzyszonych Sekcji Mechaniki Płynów KM PAN można pobrać tutaj.


Użyteczne strony: Poprzednia strona Sekcji MP | Komitet Mechaniki PAN | Zakład Aerodynamiki MEiL PW

licznik odwiedzin Copyright © 2016 T. Wacławczyk