Sekcja Mechaniki Płynów Komitet Mechaniki

sample image

sample image

Informacje dodatkowe

  1. do oprawy graficznej strony Sekcji zostały wykorzystane wyniki badań doświadczalnych Remer et al., Dynamic contact of droplet
    with superhydrophobic surface in conditions favour icing, Journal of Physics Conference Series 08/2014; 530(1):012028.

Użyteczne strony: Poprzednia strona Sekcji MP | Komitet Mechaniki PAN | Zakład Aerodynamiki MEiL PW

licznik odwiedzin Copyright © 2016 T. Wacławczyk